Disclaimer

Disclaimer

Op het gebruik van deze website ( www.projectfreedom.nl ) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Stichting Project Freedom streeft ernaar op deze website altijd en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Stichting Project Freedom niet in voor volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Stichting Project Freedom aanvaard geen aansprakelijkeheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Stichting Project Freedom en de gebruiker van de website ontstaan.

E-Mail


Stichting Project Freedom garandeert niet dat e-mails die aan Stichting Project Freedom worden verzonden (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Stichting Project Freedom te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks


Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Stiching Project Freedom heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Stichting Project Freedom aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten.


Alle publicaties en uitingen van Stichting Project Freedom zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Stichting Project Freedom daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.  Deze pagina is voor het laatst aangepast op 16-07-2023 14:20