Wat is de Stichting Freedom

Wat is de Stichting Freedom

We zijn geen winst beogende Stichting, en zijn afhankelijk van giften en donaties. Werkzaamheden gebeuren met vrijwilligers. We staan open voor mensen die zelf een project op willen starten. En waar nodig kun we deze projecten ondersteuning bieden.

Chat openen